banner

Polish Genealogy

since 1995

What's New (past 30 days)


Tree:  

Photos

 Thumb   Description   Linked to   Last Modified 
Rodzina Klimczykow
Rodzina Klimczykow
 
  24 Oct 2021
1795 naissance Barbara fille Laurent et Agnés
1795 naissance Barbara fille Laurent et Agnés
 
  7 Oct 2021

Documents

 Thumb   Description   Linked to   Last Modified 

 
  28 Sep 2021

Historia Polski

 Thumb   Description   Linked to   Last Modified 
Cmentarz wojenny Newark-upon-Trent
Cmentarz wojenny Newark-upon-Trent
 
  18 Oct 2021
Polska w latach ruchu niepodległościowego 1904-1918
Polska w latach ruchu niepodległościowego 1904-1918
 
  18 Oct 2021
Okres równowagi europejskiej (1871-1914)
Okres równowagi europejskiej (1871-1914)
 
  18 Oct 2021
Czasy reakcji po powstaniu styczniowym
Czasy reakcji po powstaniu styczniowym
 
  18 Oct 2021
Powstanie styczniowe
Powstanie styczniowe
 
  18 Oct 2021
Ziemie litewsko–ruskie pod zaborem rosyjskim
Ziemie litewsko–ruskie pod zaborem rosyjskim
 
  18 Oct 2021
Polska w dobie wielkiej emigracji
Polska w dobie wielkiej emigracji
 
  18 Oct 2021
Prusy i Austrja na ziemiach polskich przed 1846 r.
Prusy i Austrja na ziemiach polskich przed 1846 r.
 
  18 Oct 2021
Królestwo Kongresowe i powstanie listopadowe
Królestwo Kongresowe i powstanie listopadowe
 
  18 Oct 2021
Polska od Sejmu Wielkiego do trzeciego rozbioru
Polska od Sejmu Wielkiego do trzeciego rozbioru
 
  18 Oct 2021
Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
 
  18 Oct 2021
Czasy saskie w Polsce
Czasy saskie w Polsce
 
  18 Oct 2021
Polska w okresie wojen tureckich
Polska w okresie wojen tureckich
 
  18 Oct 2021
Panowanie Jana Kazimierza
Panowanie Jana Kazimierza
 
  18 Oct 2021
Od rokoszu zebrzydowskiego do wojen kozackich
Od rokoszu zebrzydowskiego do wojen kozackich
 
  18 Oct 2021
Osłabienie władzy monarszej w Polsce (1587-1607)
Osłabienie władzy monarszej w Polsce (1587-1607)
 
  17 Oct 2021
Polska za pierwszych królów elekcyjnych
Polska za pierwszych królów elekcyjnych
 
  17 Oct 2021
Gen. Wł. Anders i Monte Cassino...
Gen. Wł. Anders i Monte Cassino...
 
  17 Oct 2021
Zygmunt August i rozkwit reformacji w Polsce (1548-1572)
Zygmunt August i rozkwit reformacji w Polsce (1548-1572)
 
  17 Oct 2021
Panowanie Zygmunta Starego (1506-1548)
Panowanie Zygmunta Starego (1506-1548)
 
  17 Oct 2021
Zachwianie równowagi stanów w Polsce (1445-1506)
Zachwianie równowagi stanów w Polsce (1445-1506)
 
  14 Oct 2021
Korona i Litwa od chrztu Jagiełły do Warny (1386-1444)
Korona i Litwa od chrztu Jagiełły do Warny (1386-1444)
 
  14 Oct 2021
Utwierdzenie państwa polskiego
Utwierdzenie państwa polskiego
 
  14 Oct 2021
Budowa wewnętrzna Polski Piastowskiej
Budowa wewnętrzna Polski Piastowskiej
 
  14 Oct 2021
Narodziny wojny. Pakt Beck-Chamberlain. cz.2
Narodziny wojny. Pakt Beck-Chamberlain. cz.2
 
  12 Oct 2021
Narodziny wojny. Czy Beck miał rację? Cz.1
Narodziny wojny. Czy Beck miał rację? Cz.1
 
  12 Oct 2021
Podziały i zjednoczenie państwa polskiego
Podziały i zjednoczenie państwa polskiego
 
  12 Oct 2021
Wyprawa wileńska w kwietniu 1919
Wyprawa wileńska w kwietniu 1919
 
  11 Oct 2021
Budowa państwa polskiego
Budowa państwa polskiego
 
  11 Oct 2021
1943 VOLHYNIAN MASSACRES
1943 VOLHYNIAN MASSACRES
 
  10 Oct 2021

Religia

 Thumb   Description   Linked to   Last Modified 
Missa tridentina
Missa tridentina
 
  27 Sep 2021
Msza św. trydencka
Msza św. trydencka
 
  27 Sep 2021
Exercitium
Exercitium
 
  27 Sep 2021
Dziecko w kościele
Dziecko w kościele
 
  27 Sep 2021

Historia powsz.

 Thumb   Description   Linked to   Last Modified 
Arabowie i Turcy
Arabowie i Turcy
Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej 
  24 Oct 2021
GRECJA OD WOJNY PELOPONESKIEJ DO PODBOJU MACEDOŃSKIEGO
GRECJA OD WOJNY PELOPONESKIEJ DO PODBOJU MACEDOŃSKIEGO
Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej 
  24 Oct 2021
Grecja w okresie wojen perskich
Grecja w okresie wojen perskich
TEKSTY ŹRÓDŁOWE
DO NAUKI HISTORJI W SZKOLE ŚREDNIEJ 
  21 Oct 2021
Najdawniejsze dzieje Grecji
Najdawniejsze dzieje Grecji
TEKSTY ŹRÓDŁOWE
DO NAUKI HISTORJI W SZKOLE ŚREDNIEJ 
  21 Oct 2021
Rozkład i upadek Cesarstwa Rzymskiego
Rozkład i upadek Cesarstwa Rzymskiego
 
  8 Oct 2021
Upadek Rzymskiej Republiki
Upadek Rzymskiej Republiki
 
  8 Oct 2021
Okres świetności cesarstwa rzymskiego
Okres świetności cesarstwa rzymskiego
 
  8 Oct 2021
Czyżby nadchodził totalitaryzm?
Czyżby nadchodził totalitaryzm?
 
  8 Oct 2021
Biden, czyli Ameryka na równi pochyłej...
Biden, czyli Ameryka na równi pochyłej...
 
  26 Sep 2021

Publikacje

 Thumb   Description   Linked to   Last Modified 
Przyczynki do genealogii Rodu Krassowskich
Przyczynki do genealogii Rodu Krassowskich
 
  22 Oct 2021
Potwór z Davos i dalsza sowietyzacja Ameryki…
Potwór z Davos i dalsza sowietyzacja Ameryki…
 
  14 Oct 2021
Ta rana wciąż krwawi
Ta rana wciąż krwawi
 
  13 Oct 2021
Wspólnie i indywidualnie
Wspólnie i indywidualnie
 
  13 Oct 2021
Niebezpieczne choroby Ameryki...
Niebezpieczne choroby Ameryki...
 
  12 Oct 2021
Czyżby nadchodził totalitaryzm?
Czyżby nadchodził totalitaryzm?
 
  12 Oct 2021
Staropolskie określenia pokrewieństw
Staropolskie określenia pokrewieństw
 
  12 Oct 2021

Individuals

 ID   Last Name, Given Name(s)   Born/Christened   Location   Tree | Branch   Last Modified 
I30 
Korek - Kozubska, Waleria Korek 
b. 1878  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I29 
Korek, Leopold 
b. 1878  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I28 
Korek - Schuhardt, Leokadia Korek 
b. 1876  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I27 
Korek, Karol 
b. 1874  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I26 
Korek - Klimczyk, Jozefa Korek 
b. 1872  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I25 
Piatkowski, Jozef 
b. 1851  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I24 
Lisowska - Korek, Jozefa Korek 
b. 1850  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I23 
Korek, Antoni 
b. 1849  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I22 
Stankiewicz - Korek, Karolina Stankiewicz 
b. 1852  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I21 
Korek, Marianna Franciszka 
b. 1869  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I20 
Wejo - Korek, Franciszka Wejo 
b. 1849  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I19 
Korek, Jan Teofil 
b. 1847  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I18 
Korek - Grubecka, Katarzyna 
b. 1839  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I17 
Grubecki, Jan 
   Gajek 24 Oct 2021
I16 
Korek - Malota, Marianna Korek 
b. 1834  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I15 
Malota, Wincenty 
   Gajek 24 Oct 2021
I14 
Korek, Franciszek 
b. 1861  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I13 
Korek, Jozef 
b. 1855  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I12 
Korek, Wiktoria 
b. 1851  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I11 
Korek, Antoni 
b. 1849  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I10 
Korek, Jan Teofil 
b. 1847  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I9 
Korek, Karolina 
b. 1843  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I8 
Korek, Marcjanna 
b. 1842  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I7 
Korek, Katarzyna 
   Gajek 24 Oct 2021
I6 
Korek, Agnieszka 
b. 1836  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I5 
Korek, Marianna Korek 
b. 1834  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I4 
Korek, Franciszka Bulat 
b. 1814  Wieliczka  Gajek 24 Oct 2021
I3 
Korek, Tomasz 
b. 1801  Biskupice  Gajek 24 Oct 2021
I2 
Korek, Zofia Janusz 
b. Bef 1800  Biskupice  Gajek 24 Oct 2021
I1 
Korek, Antoni 
b. Bef 1800   Gajek 24 Oct 2021

Families
                              
 ID   Father ID   Father's Name   Mother ID   Mother's Name   Married   Tree | Branch   Last Modified 
 F6 
 I19  Jan Teofil Korek  I22  Karolina Stankiewicz - Korek (maid. name Stankiewicz)    Gajek 24 Oct 2021
 F8 
 I25  Jozef Piatkowski  I12  Wiktoria Korek    Gajek 24 Oct 2021
 F7 
 I23  Antoni Korek  I24  Jozefa Lisowska - Korek (maid. name Korek)  15.10.1872.  Gajek 24 Oct 2021
 F5 
 I19  Jan Teofil Korek  I20  Franciszka Wejo - Korek (maid. name Wejo)    Gajek 24 Oct 2021
 F4 
 I17  Jan Grubecki  I18  Katarzyna Korek - Grubecka  13.02.1855.  Gajek 24 Oct 2021
 F3 
 I15  Wincenty Malota  I16  Marianna Korek - Malota (maid. name Korek)    Gajek 24 Oct 2021
 F2 
 I3  Tomasz Korek  I4  Franciszka Korek (maid. name Bulat)  05.05.1833.  Gajek 24 Oct 2021
 F1 
 I1  Antoni Korek  I2  Zofia Korek (maid. name Janusz)    Gajek 24 Oct 2021
 F500325 
           Gajek 24 Oct 2021
 F500365 
           Gajek 24 Oct 2021
 F146 
 I1637    I333  Irena Kanaporite    Sikora 23 Oct 2021
 F211 
 I464  Иван Божко  I497  Елена Божко  25 Jan 1909  Tokarska Irina 23 Oct 2021
 F642 
 I1635  Vilius Grigaliūnas  I379  Skaiste Grigaliūniene (maid. name Bukauskaite)    Sikora 23 Oct 2021
 F641 
 I380  Deimis Bukauskas  I1632  Kamile Bukauskiene    Sikora 23 Oct 2021
 F640 
 I1629  Marius Svirkas  I382  Monika Svirskiene (maid. name Stankieviciute)    Sikora 23 Oct 2021
 F639 
 I1627  Ążuolas Kukliai  I352  Indre Kukliaiene (maid. name Steponaviciute)    Sikora 23 Oct 2021
 F638 
 I351  Tomas Steponavicius  I1624  Kamilija Steponaviciene    Sikora 23 Oct 2021
 F117 
 I346  Kęstutis Rażinskas  I337  Stefa Rażinskene (maid. name Slapokaite)    Sikora 23 Oct 2021
 F637 
 I349  Vytautas Rażinskas  I1621  Lina Razinskiene    Sikora 23 Oct 2021
 F125 
 I348  Giedrius Rażinskas  I375  Viktoria Rażinskene (maid. name ?)    Sikora 23 Oct 2021
 F148 
 I345  Darius Filipavicius        Sikora 23 Oct 2021
 F636 
 I1620  Martynas  I1619  Airine Giedre (maid. name Filipaviciute)    Sikora 23 Oct 2021
 F116 
 I343  Giedrius Filipavicius  I335  Kazimiera Filipaviciene (maid. name Kanaporite)    Sikora 23 Oct 2021
 F635 
 I463  Egidijus Kanaporius  I489      Sikora 23 Oct 2021
 F634 
 I334  Algis Kanaporius  I258  Elene Kanaporiene    Sikora 23 Oct 2021
 F633 
 I209  Justinas Kanaporius  I254  Inga Kanaporiene    Sikora 23 Oct 2021
 F203 
 I461  Емилиан Божко  I496  Анастасия Божко (maid. name Рухля)  3 Feb 1906  Tokarska Irina 20 Oct 2021
 F22 
 I54  Chrysostomus Marciniak  I68  Jozefa Wrobleska  1832  Cudrig 19 Oct 2021
 F23 
 I70  Szymon Wrobleski  I71  Marianna    Cudrig 19 Oct 2021
 F20 
 I49  Franciscus Marciniak  I62  Lucja Pawlinska  1862  Cudrig 19 Oct 2021
Quick Links

Contact Us

Genealogy project support